Menu

CDX-GT430U MANUAL PDF

Leave a comment

Fm/mw/lw compact disc player • Read online or download PDF • Sony CDX- GTU User Manual. cdx-gtu – read user manual online or download in PDF format. Pages in total: 3. Download SONY CDX-GTU GTU GTUE VER service manual & repair info for electronics experts.

Author: Zulusida Zulkirg
Country: Iran
Language: English (Spanish)
Genre: Photos
Published (Last): 12 October 2018
Pages: 491
PDF File Size: 14.29 Mb
ePub File Size: 16.18 Mb
ISBN: 234-5-57183-899-5
Downloads: 49787
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Zulkizshura

Sluit alle aarddraden op een. Opmerkingen bij de voedingskabel geel. Voordat u het apparaat plaatst, moet u de. Voordat u het apparaat installeert, moet u de grepen aan beide.

Deze aansluiting is alleen bedoeld voor versterkers. Indien u een elektrische antenne hebt zonder relaiskast. Opmerkingen over de bedienings- en voedingskabels. Raadpleeg uw dealer voor meer details. Instandhouden van het geheugen. Zolang de gele stroomdraad is aangesloten, blijft de.

Opmerkingen betreffende het aansluiten van de luidsprekers. Als u dit niet doet, kunnen de luidsprekers ernstig. Als de luidspreker en versterker niet correct zijn aangesloten.

In dit geval moet u. Pour de manal amples. Remarques sur le raccordement des haut-parleurs. Remarque sur le raccordement. Gleichstrom negative Erdung bestimmt. Schraube oder zwischen beweglichen Teilen wie. Hinweise zum Stromversorgungskabel gelb. Sicherungen der einzelnen Komponenten. Schutzumrandung und der Halterung.

SONY CDX-GTU OPERATING INSTRUCTIONS MANUAL Pdf Download.

Seien Sie beim Umgang mit der Halterung. Vergewissern Sie sich vor dem Installieren, dass die. Verriegelungen an beiden Seiten der Halterung. Wenn die Verriegelungen gerade oder. Hinweise cvx-gt430u den Steuer- und Stromversorgungsleitungen. Gleichstrom, wenn Sie den Tuner einschalten oder die. Wenn die gelbe Stromversorgungsleitung angeschlossen ist. Portare tutti i cavi di massa a un punto di. Note sul cavo cdxg-t430u alimentazione giallo.

Conservare le chiavette di rilascio. Non collegare un tipo di sistema diverso onde. Note sui cavi di controllo e di alimentazione.

  DELEM DA-66W PDF

Collegamento per la conservazione della memoria. Note sul collegamento dei diffusori. In tal caso, cd-gt430u. Run all ground earth leads to a common. Notes on the power supply lead yellow. Keep the release keys. Before installing, make sure that the catches on both sides of.

If the catches are. If you have a power antenna aerial without a relay box. Cdd-gt430u on the control and power supply leads. DC when you turn on the tuner, or when you activate the AF.

Sony cdx-gt430u Specification Guide

When the yellow power supply lead is connected, power will. Notes on speaker connection. In this case, make sure the speaker and. Rigato blu e bianco.

Sie dazu bitte um. Zie “Voedingsaansluitschema” op de achterkant voor meer details. Alimentazione massima fornita 0,3 A. Negative polarity positions 2, 4, 6, and 8 have striped leads. De posities voor negatieve polariteit 2, 4, 6 en 8 hebben gestreepte kabels.

Positions 1, 2, 3, and 6 do not have pins. Les positions 1, 2, 3 et 6 ne comportent pas de broches. Le posizioni 1, 2, 3 e 6 non hanno piedini. De posities 1, 2, 3 en 6 hebben geen pins. Caisson de graves actif. Satellite de commande RM-X4S. Telecomando a rotazione RM-X4S. Note for the antenna aerial connecting. If your car antenna aerial is an.

ISO International Organization cdx-g430u.

Standardization type, use the supplied. RCA pin cord not supplied. For details, see the supplied. Insert with the cord upwards. Wenn Ihre Fahrzeugantenne der.

Sie zuerst die Cdx-yt430u mit dem. Mit dem Kabel nach oben einsetzen.

Remarque sur le raccordement de. Si votre antenne de voiture est de type. ISO Organisation internationale de. Opmerking bij de antenne-aansluiting. Indien uw auto is uitgerust met een. Organization for Standardization. Plaatsen met het snoer naar boven. Amnual a piedini RCA non in dotazione. Als de grepen recht zijn of naar buiten gebogen, kan het apparaat niet goed worden bevestigd en cdx-ft430u dit losschieten.

  HENRYK ZINS HISTORIA ANGLII PDF

Door een ander systeem aan te sluiten kan het apparaat worden beschadigd. Instandhouden van het geheugen Zolang de gele stroomdraad is aangesloten, blijft de stroomvoorziening van het geheugen intact, ook wanneer het contact van de auto wordt uitgeschakeld.

Als u dit niet doet, kunnen de luidsprekers ernstig beschadigd raken. Dit zal leiden tot beschadiging van de actieve luidsprekers. Sluit dus altijd uitsluitend luidsprekers zonder ingebouwde versterker aan.

In dit geval moet u zorgen dat de luidspreker en versterker correct zijn aangesloten. Per ulteriori informazioni, consultare il proprio fornitore. If the catches are straight or bent outwards, the unit will not be installed securely and may spring out. Connecting any other system may damage the unit. For details, consult your dealer. Memory hold connection When the yellow power supply lead is connected, power will always be supplied to the memory circuit even when the ignition switch is turned off.

First connect the car antenna manuql to the supplied adaptor, then connect it to the antenna aerial jack of the master unit. For details, see the supplied Operating Instructions. Sluit eerst de auto-antenne aan op de bijgeleverde adapter en vervolgens de antennestekker op het hoofdtoestel.

Raadpleeg de gebruiksaanwijzing voor meer informatie. Complain wrong Brand wrong Model non readable. This manual is related to the following products: