Menu

AKTA RAHSIA RASMI 1972 PDF

Leave a comment

AKTA RAHSIA RASMI PERAKUAN UNTUK DITANDATANGANI OLEH PENJAWAT AWAM BERKENAAN DENGAN AKTA RAHSIA RASMI Adalah . Akta Rahsia Rasmi semua pindaan hingga September Akta 88 by Malaysia.; 1 edition; First published in ; Subjects: Official. Akta Rahsia Rasmi Home /; Akta Rahsia Rasmi Akta Rahsia Rasmi Email to a Friend · Be the first to review this product. Availability: In stock.

Author: Kik Akinoran
Country: Qatar
Language: English (Spanish)
Genre: Automotive
Published (Last): 8 December 2006
Pages: 422
PDF File Size: 13.25 Mb
ePub File Size: 16.92 Mb
ISBN: 708-9-99562-437-1
Downloads: 76449
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Narisar

East Dane Designer Men’s Fashion. Seseorang Menteri, Menteri Besar atau Ketua Menteri sesuatu Negeri boleh melantik mana-mana pegawai awam melalui suatu perakuan di bawah tandatangannya untuk mengelaskan apa-apa. Amazon Inspire Digital Educational Resources. AmazonGlobal Ship Orders Internationally.

Akta Rahsia Rasmi 1972(Akta 88)

Kuasa untuk menangkap Kuasa bagi menggeledah dan menyita Kuasa khas mengenai penyiasatan Menerima penyataan sebagai keterangan Keterangan rakan sejenayah Pemeriksaan pesalah Perlindungan pemberi maklumat Tanggungan bagi kesalahan di luar Malaysia Perbicaraan kesalahan Orang ramai tidak dibenarkan hadir semasa prosiding Tanggungan jenayah oleh perbadanan atau firma Menteri boleh memberikan kuasa polis kepada orang yang akfa Kuasa di bawah Kanun Tatacara Jenayah tidak disekat Pemansuhan JADUAL 30A.

Aktw Prime Book Box for Kids. Kewajipan melaporkan permintaan bagi maklumat, dll. ComiXology Thousands of Digital Comics. Shopbop Designer Fashion Brands. Amazon Advertising Find, attract, and engage customers.

Get to Know Us. I’d like to read this book on Kindle Don’t have a Kindle?

Akta Rahsia Rasmi | Open Library

Amazon Music Stream millions rasim songs. Pihak berkuasa yang berwibawa itu, jika berpuas hati bahawa ada sebab yang munasabah bagi mempercayai bahawa yang diambil atau dibuat sedemikian mengandungi perkara atau maklumat yang memudaratkan keselamatan atau kepentingan Malaysia dan berguna secara langsung atau secara tidak langsung kepada sesuatu negara asing, boleh memerintahkan supaya suratan itu dirampas atau mana-mana bahagian daripadanya dihapuskan, dipadamkan atau dikeluarkan.

  LEI FEDERAL 8027 90 PDF

There’s a problem loading this menu right now. Description Akta Rahsia Rasmi Akta Penalti bagi mengintip 3. Meletakkan diri dalam kepercayaan ejen negara asing 8.

Share your thoughts with other customers. Penalti kerana membuat atau menolong membuat akuan atau pernyataan palsu bagi mendapatkan permit 5.

Seseorang Menteri atau pegawai awam yang dipertanggungkan dengan apa-apa tanggungjawab tentang mana-mana Kementerian, jabatan atau mana-mana perkhidmatan awam atau Menteri Besar atau Ketua Menteri sesuatu Negeri atau ketua pegawai yang menjaga hal ehwal pentadbiran sesuatu Negeri boleh, pada bila-bila masa, mengelaskan semula apa-apa suratan yang dinyatakan dalam Jadual atau apa-apa suratan rasmi, maklumat atau bahan sebagaimana yang telah dikelaskan dan selepas pengelasan semula itu, suratan, maklumat atau bahan tersebut hendaklah terhenti menjadi rahsia rasmi.

Amazon Rapids Fun stories for kids on the go. Akta ini bolehlah dinamakan Akta Rahsia Rasmi Menambah, memotong atau meminda Jadual 2B. Seseorang yang melakukan apa-apa perbuatan supaya dirinya diletakkan atau mungkin diletakkan dalam kepercayaan mana-mana ejen negara asing melakukan suatu kesalahan yang boleh dihukum dengan pemenjaraan selama tempoh tidak kurang dari satu tahun tetapi tidak melebihi lima tahun.

Akta Rahsia Rasmi Akta Pengedar tunggal, Golden Books Centre Language: Perakuan oleh pegawai awam hendaklah menjadi keterangan yang konklusif Jika, bagi apa-apa maksud yang memudaratkan keselamatan atau kepentingan Malaysia, seseorang— a menghampiri, memeriksa, merentasi atau berada di sekitar atau memasuki sesuatu tempat larangan; b membuat sesuatu aakta yang dikira menjadi atau yang mungkin atau yang dimaksudkan untuk menjadi berguna secara langsung atau rasi tidak langsung kepada sesuatu negara asing; c mendapatkan, mengumpul, merakamkan, menyiarkan atau menyampaikan kepada seseorang lain sesuatu perkataan rahsa, isyarat timbal atau kata laluan rasmi yang rahsia, atau apa-apa benda, suratan atau maklumat yang dikira menjadi atau yang mungkin atau yang dimaksudkan untuk menjadi berguna secara langsung atau secara tidak langsung kepada sesuatu negara asing, orang itu melakukan suatu kesalahan yang boleh dihukum dengan pemenjaraan seumur hidup.

  INTERFERENCJA RNA PDF

Larangan mengambil atau membuat apa-apa suratan, ukuran, pemeruman atau kerja ukur mengenai atau dalam sesuatu tempat larangan 4. Larangan membawa perkakas fotografi 7.

Akta Rahsia Rasmi 1972

Undang-undang Malaysia Unknown Binding: Amazon Renewed Refurbished products with a warranty. If you are a seller for this product, would you like to suggest updates through seller support? Meletakkan diri dalam kepercayaan ejen negara asing 7B. Amazon Second Chance Pass it on, trade it in, give it a second life.

Pengelasan semula rahsia rasmi oleh Menteri atau pegawai awam 3.

Kuasa khas mahkamah untuk mengarahkan penggeledahan dan penyitaan 6. English Choose a language for shopping. Pengelasan semula rahsia rasmi oleh Menteri atau pegawai awam 2C. Withoutabox Submit to Film Festivals.