Menu

AKTA KESATUAN SEKERJA PDF

Leave a comment

Akta Kesatuan Sekerja PDF – Download as PDF File .pdf), Text File .txt) or read online. MPHONLINE | Akta Kesatuan Sekerja (10 Oct 08) | | Ilbs | Intl Law Book Services | Books | Law-and-Statutes. Free Pdf Download Forex automated robots like GPS Forex Robot are online solutions for forex traders. Akta kesatuan sekerja. pdf. Get file – Akta kesatuan.

Author: Zulugami Vill
Country: China
Language: English (Spanish)
Genre: History
Published (Last): 9 June 2016
Pages: 123
PDF File Size: 7.57 Mb
ePub File Size: 10.10 Mb
ISBN: 158-7-39157-976-4
Downloads: 26553
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Groktilar

Syabas saudara kerana BLOG ini – dan kerajinan saudara sentiasa update Blog dan memberikan juga kesedaran khusus kepada pekerja di Malaysia.

Kesatuan Sekerja

Iskhhh mana admin ni apa cerita admin kalau nak tubuhkan akra di Germany Malaysian Intitute keesatuan Nottingham University ke berminat ni admin apa yang perlu kami buat. Menghantar surat kepada majikan anda untuk memaklumkan bahawa UNION telah mendapat ahli di syarikat berkenaan bersama dengan borang A. Bagi mendapatkan pengiktirafan, sesebuah kesatuan sekerja perlu mengemukakan tuntutan pengiktirafan ke atas majikan dalam borang yang ditetapkan Borang A – Peraturan-Peraturan Perhubungan Perusahaan, Majikan perlu memberi respon dalam tempoh 21 hari, mengikut salah satu dari yang berikut: Memberi pengiktirafan; atau Tidak mengiktiraf dan memaklumkan kesatuan sebab-sebabnya.

Jika majikan tidak memberi pengiktirafan secara sukarela sebagaimana di ii di atas atau tidak mengambil apa-apa tindakan, kesatuan boleh mengadu kepada Ketua Pengarah Perhubungan Perusahaan dalam tempoh 14 hari dari tarikh diberitahu oleh majikan atau tamat tempoh 21 hari. Jabatan Perhubungan Perusahaan akan memproses tuntutan pengiktirafan kesatuan menurut peruntukan undang-undang di atas aduan dari kesatuan.

eksatuan Proses ini termasuk meminta Ketua Pengarah Xkta Sekerja menentukan kelayakan kesatuan mewakili pekerja-pekerja. Jabatan Perhubungan Perusahaan akan menjalankan pemeriksaan keahlian secara undi sulit sekiranya kesatuan tersebut layak mewakili pekerja-pekerja.

Menteri Sumber Manusia akan membuat perintah supaya pengiktirafan itu diberi sekiranya kesatuan mempunyai kelayakan dan majoriti keahlian dengan majikan tersebut.

Pihak kesatuan tidak akan mendedahkan maklumat ahli kepada sesiapa. Kesatuan sekerja mula mendapat hak pada tahun seterusnya menjadi ikutan di seluruh dunia sehingga kini. Di Malaysia, MTUC ditubuhkan pada tahun untuk melindungi dan meningkatkan kualiti kehidupan kaum pekerja.

Definisi kesatuan sekerja Seksyen 2 1 Akta Kesatuan Sekerja yang bermaksud seperti berikut: Perkara 10 1 c Perlembangaan Persekutuan menjamin hak warganegara untuk menyertai kesatusn. Seksyen 4 menjamin kebebasan kedua belah pihak iaitu tidak boleh ada campur tangan atau ancaman daripada pihak yang satu lagi berhubung hak untuk menubuhkan atau menyertai atau terlibat dalam aktiviti kesatuan pekerja.

  CREATIVE STONESETTING JOHN COGSWELL PDF

Peranan kesatuan sekerja Kebajikan pekerja menjadi fokus kesatuan sekerja kerana banyak perkara yang melibatkan pekerja. Balakrishnan menyatakan fokus kesatuan sekerja adalah seperti berikut: Memperkembang sektor informal dalam pasaran buruh-Kemerosotan keselamatan dalam sistem pekerjaan, upah benar dan faedah minimum pekerja menurut kehendak undang-undang -Isu pengangguran dan guna tenaga.

Peranan kesatuan sekerja adalah mengikut kesatuan masing-masing. Kumpulan Wang Simpanan Pekerja. Kuasa pekerja yang dikumpulkan daripada individu memberi manfaat kepada setiap ahli dalam perundangan ekonomi, perundangan kerja, perubahan sosial dan kepuasan diri. Kesatuan memberi balik tanggungjawab yang diamanahkan oleh individu dengan harapan setiap ahli mendapat apa yang dikehendaki.

Kenapa pula pekerja melibatkan diri dalam kesatuan sekerja? Maimunah menyatakan tiga tujuan utama pekerja ingin melibatkan diri dalam kesatuan pekerja iaitu: Keadaan hidup yang lebih baik menjadi pilihan pekerja dan cara untuk mendapatkan apa yang diingini ialah dengan menyertai kesatuan sekerja yang ditubuhkan. Melalui kesatuan, mereka dapat memperbaiki syarat-syarat perkhidmatan pekerjaan yang lebih baik dan memuaskan.

Meningkatkan kekuatan perundingan pekerja di mana pekerja mempunyai kuasa apabila bergabung dan kuasa untuk berunding dengan majikan berkaitan syarat-syarat pekerjaan yang lebih baik. Mendapatkan faedah yang ditawarkan oleh majikan sepertimana MTUC yang menyediakan pendidikan kesatuan dan latihan.

Motif sosial Hidup berkumpulan menjadikan setiap individu merasa diri mereka mendapat sokongan dan bantuan. Justeru, dalam kesatuan ini mereka juga mempunyai motif sosial iaitu: Contohnya MTUC menyediakan faedah yang diberikan merupakan keperluan sosial yang diperlukan oleh pekerja. Seterusnya dapat membantu rakan sejawat untuk membaiki syarat-syarat dan keadaan pekerjaan. Contohnya kes yang berlaku di Sea Firebricks di mana pembayaran gaji yang berlainan berdasarkan gender untuk jumlah kerja yang sama, Di sini jelas terdapat layanan yang tidak adil berdasarkan gender pekerjanya.

Menyertai kesatuan agar dapat melindungi pekerja dari segi jaminan kerja melalui kontrak kesatuan yang mengandungi peraturan-peraturan tegas berkenaan jaminan pekerja. Terdapat faktor-faktor lain yang mempengaruhi pekerja untuk menyertai kesatuan sekerja telah dijelaskan oleh Farnham dan Pimplott sebagai: Pertumbuhan dan penurunan di dalam ekonomi nasional growth and decline in the national economy.

Kenapa majikan menghalang penubuhan kesatuan? Walaupun kesatuan sekerja memberi banyak faedah kepada pekerja, ianya tidak membawa manfaat yang besar kepada majikan kerana meningkatkan kos tenaga buruh, pekerja yang tidak cekap diberikan perlindungan dan mengganggu perkhidmatan.

  BABINSKI REFLEKSI PDF

Contohnya syarikat makanan segera, McDonalds.

Queenland eksekutif dan pengurus menyatakan bahawa implikasi pertama berurusan dengan kesatuan sekerja ialah peningkatan kos gaji dan lain-lain faedah sampingan.

Justeru ini membebankan majikan untuk jangka masa panjang. Tindak balas majikan terhadap kfsatuan Kesatuan sekerja dilihat daripada perspektif positif dan negatif oleh majikan. Biasanya, kekuatan kesatuan sekerja ialah berjaya dalam konflik yang dibuat secara terbuka dengan majikan seperti yang berlaku di Perancis iaitu mogok pekerja kereta api. Selagi permintaan mereka tidak ditunaikan oleh majikan, mogok akan diteruskan.

Apabila kerajaan bersetuju dengan beberapa tuntutan kesatuan, para pekerja kembali bekerja dan perkhidmatan pengangkutan awam kereta api pulih seperti sedia kala. Pertelingkahan secara terbuka tetapi terkawal dapat mengurangkan tempoh konflik kerana kedua-dua pihak, pekerja dan majikan dapat mengawal keadaan.

Permintaan keatuan sekerja bagi sesuatu isu kadang kala diterima dengan senang hati. Apabila majikan mendapati prestasi organisasi sangat memberangsangkan, mereka memikirkan bentuk penghargaan yang boleh diberikan kepada pekerja.

Biasanya kesatuan sekerja memohon kenaikan gaji, bonus atau kebajikan pekerja yang lebih baik. Jika permintaan berpatutan, majikan akan tunaikannya dengan mudah. Suasana yang lebih mudah ialah wujud kerjasama di antara kesatuan sekerja dan majikan.

LABOUR BULLETIN : BAGAIMANA MENUBUHKAN ‘ UNION’ (KESATUAN SEKERJA) DITEMPAT KERJA ANDA???

Kerjasama ini pasti membantu pekerja dan majikan meningkatkan kualiti dan produktiviti masing-masing. Kedua-dua pihak mendapat manfaat yang berkekalan. Cara majikan eekerja kesatuan. Di sesetengah negara, majikan akan mencari jalan menghalang kesatuan sekerja bertindak kerana imej yang dibawa kesatuan sekerja membawa trauma kepada majikan. Ini kerana mesatuan sebab: Jadi, bagi mengelakkan kesatuan sekerja “naik kepala” dengan membuat tuntutan yang melampau, ada beberapa cara yang digunakan oleh majikan seperti: Organizer kesatuan pekerja pekerja industri elektronik.

Posted by salam solidarity fauzi ibrahim at 8: Anonymous February 27, at Charles Hector June 27, at 5: Anonymous October 8, at Unknown July 27, at 5: Erwan Hadi Kamaruddin July 27, at aktz Erwan Hadi Kamaruddin July 28, at Anonymous December 6, at Anonymous February 8, at Anonymous May 25, at 7: Newer Post Older Post Home.